Alle thema's

Flexibiliteits-oplossingen

Wij adviseren je over individuele flex-assets, zoals batterijen of waterstofinstallaties, of een combinatie van meerdere, geïntegreerd in Smart Energy Hubs. Door de flexibiliteit te verhogen, krijg je meer grip op jouw energiehuishouding. Slim omgaan met die flexibiliteit, maakt jouw energiesysteem toekomstbestendig. Flexibiliteit van jouw assets draagt bij aan een hoger rendement en een duurzame toekomst. Wij delen graag onze kennis rondom dit thema.


Wat is een Power Purchase Agreement (PPA)
Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Power Purchase Agreement 3 min. leestijd

Wat is een Power Purchase Agreement (PPA)

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een stroomafnameovereenkomst tussen twee partijen; tussen een – groene – elektriciteitsproducent en een afnemer hiervan, zoals een elektriciteitsverbruiker of -handelaar. Een PPA omvat alle voorwaarden voor deze overeenkomst. Denk aan de hoeveelheid te leveren elektriciteit, de onderhandelde prijs, wie welke risico’s draagt, de vereiste boekhouding en de boetes indien het...


Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen 2 min. leestijd

Spelers op de energiemarkten

Wij hebben een geliberaliseerde energiemarkt. Een markt dus die gedereguleerd is en openstaat voor concurrentie. Producenten, leveranciers en consumenten hebben…

Flexibiliteits-oplossingen 2 min. leestijd

Repowered: ‘Overheid moet nu regie nemen over de flexibilisering van ons energiesysteem’

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd door Solarmagazine Nederland zal volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2023 16,7…

Batterijopslag Flexibiliteits-oplossingen Waterstof 2 min. leestijd

Energiehub voor waterschappen

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd door Stowa. Samen met Witteveen + Bos was Repowered de uitvoerder van dit project…

Flexibiliteits-oplossingen 3 min. leestijd

Dynamische energieopslag bij grootschalige zonneparken wordt realiteit

Met het verkrijgen van een vergunning van de gemeente Terneuzen, wordt het plaatsen van een grootschalig energieopslagsysteem achter de meter…

Flexibiliteits-oplossingen 2 min. leestijd

Repowered gaat samenwerken met GOPACS

5-6-2023. We zijn verheugd om aan te kondigen dat Repowered, in samenwerking met GOPACS een belangrijke mijlpaal heeft bereikt met de lancering…

Flexibiliteits-oplossingen 1 min. leestijd

Netinpassing

Bij de aanleg van een zonnepark is de netinpassing van cruciaal belang, omdat de opgewekte groene energie uiteindelijk bij huishoudens…