Alle thema's

Power Purchase Agreement

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een contract tussen een energieproducent en een afnemer. Doorgaans een bedrijf of organisatie. Het stelt de afnemer in staat om vooraf een vastgestelde hoeveelheid elektriciteit tegen een overeengekomen prijs te kopen, vaak voor een langdurige periode. PPA's bevorderen de ontwikkeling van duurzame energieprojecten door stabiliteit en inkomsten voor producenten te waarborgen en groene energie aan afnemers te leveren. Lees hier meer over de verschillende soorten PPA's.


Wat is een Power Purchase Agreement (PPA)
Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Power Purchase Agreement 3 min. leestijd

Wat is een Power Purchase Agreement (PPA)

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een stroomafnameovereenkomst tussen twee partijen; tussen een – groene – elektriciteitsproducent en een afnemer hiervan, zoals een elektriciteitsverbruiker of -handelaar. Een PPA omvat alle voorwaarden voor deze overeenkomst. Denk aan de hoeveelheid te leveren elektriciteit, de onderhandelde prijs, wie welke risico’s draagt, de vereiste boekhouding en de boetes indien het...