Alle thema's

Batterijopslag

Wij hebben inmiddels meerdere batterijen in slim beheer en adviseren over de mogelijkheden rondom opslag. Alles draait om kennis en data. Wij delen dit graag.


Energiehub voor waterschappen
Batterijopslag Flexibiliteits-oplossingen Waterstof 2 min. leestijd

Energiehub voor waterschappen

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd door Stowa. Samen met Witteveen + Bos was Repowered de uitvoerder van dit project Dit project beoogt het ontwikkelen van een generieke werkwijze voor het ontwikkelen van energiehubs waarin ook rwzi’s een belangrijke rol spelen. Dit gebeurt aan de hand van drie casussen, te weten Harderwijk, Echten en Breda....