Overheden: concrete stappen met verduurzaming

Sectoren Overheden

Overheden hebben een voortrekkersrol bij verduurzaming. Energie-efficiëntie, gebruik van duurzame energie, circulariteit en bewustwording. Allemaal belangrijke thema’s van het overheidsbeleid. Nu is het tijd voor concrete stappen. Zoals het verduurzamen van de regionale energievoorziening, bijvoorbeeld op Ameland en in de Wieringermeer. Of bij het future-proof maken van installaties, zoals de rioolwaterzuiveringen. We helpen met onderzoek, slimme systeemconcepten en haalbare business cases.

Meer weten over future-proof worden?

Ga in gesprek met één van onze experts.

Plan adviesgesprek in

Onze oplossingen

Een flinke opdracht. We helpen om het waar te maken

Jullie uitdaging

In het Klimaatakkoord staan specifieke uitdagingen voor bedrijven en inwoners. Maar ook overheidsinstellingen moeten hun uitstoot verminderen en duurzame praktijken omarmen. Daarom werken jullie aan concrete stappen. Dat is een complexe puzzel: we willen snel meer duurzame energie opwekken; maar wel op zo’n manier dat burgers en bedrijven meegaan in die missie. Goed onderzoek en doorvertaling naar concreet toepasbare energieconcepten is dan cruciaal.

Onze consultants kennen de markt en de technologische mogelijkheden. We kijken graag mee bij – semi – overheidsinstellingen die hun bedrijfs- of beleidsvoering bestand willen maken tegen de grillen van de energiemarkt. Maar natuurlijk vooral wanneer ze gebruik willen maken van de kansen met energieflexibiliteit. Zo adviseerden we bij de inrichting van Smart Energy Hub Ameland. Voor het kenniscentrum van de Waterschappen (STOWA) dachten mee over het slim inzetten van rioolwaterzuiveringsinstallaties als energiebron. En we adviseren ook over congestieoplossingen voor bedrijventerreinen.

repowered in de praktijk

Wij maken de grootste uitdagingen overzichtelijk

We bieden analyse en interpretatie van de ontwikkelingen op de energie- en balanceringsmarkten. Zo herkennen we kansen en uitdagingen binnen het nationale en internationale energiebeleid. Maar ook: Hoe vertaal je die kansen in beleid? Wie neemt regie? Hoe sluiten we aan bij het maatschappelijk belang? Vragen die we samen met partners beantwoorden.

We houden ervan om steeds weer de vertaalslag te maken naar praktische toepassingen. Onze kracht zit in de technische analyse en de datagedreven onderbouwing. We komen het best tot ons recht in onze rol als experts op het gebied van energiemodellering, energiemarkten en flexibiliteitsoplossingen. Onze partners geven de kaders aan waarbinnen wij onze kennis kunnen inbrengen. Zo leveren we gezamenlijk onderbouwde strategische advisering. Of het nu gaat om een quickscan voor een eerste verkenning over de toepassing van waterstof, of een in detail uitgewerkte business case voor batterijopslag; we maken de grootste uitdagingen inzichtelijk.

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact