Flexibiliteits-oplossingen
Flexibiliteits-oplossingen 2 min. leestijd

Repowered: ‘Overheid moet nu regie nemen over de flexibilisering van ons energiesysteem’

Dit artikel is geschreven en gepubliceerd door Solarmagazine

Nederland zal volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in 2023 16,7 procent duurzame energie aantikken. Daarmee wordt de doelstelling die is vastgelegd in het Energieakkoord gehaald.

Flexibiliteit in het energiesysteem is nodig

Dat is een zelfcomplimentje waard, ware het niet dat dit nog maar het begin van de energietransitie is en de uitdaging alleen maar groter wordt. Zo vertraagt het gebrek aan netcapaciteit de realisatie van zonneparken op vele plekken, of maakt die onmogelijk. Er is op korte termijn meer flexibiliteit in het energiesysteem nodig. Gaan grote energieopslagsystemen de oplossing brengen?

Flex-serviceprovider Repowered werd 3 jaar geleden opgericht door Jeroen van den Berg en Dirk Jan Masselink. De laatste noemt de zonnepaneelsector een powerhouse; de uitrol van zonne-energie heeft een indrukwekkend tempo aangenomen. Daarmee is Nederland inmiddels echter wel op een kantelpunt in de energietransitie beland. De meeste zonne-energie wordt geproduceerd als de vraag niet het grootst is. Vraag en aanbod moeten zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd, zowel om de volgende stappen te zetten als dat op betaalbare wijze te doen en de betrouwbaarheid van het energiesysteem te blijven garanderen.

Volatiliteit en kansen
Masselink: ‘Dat moet worden georganiseerd, niet alleen in technische zin, maar ook wat betreft de rollen en verantwoordelijkheden van alle stakeholders. Kijk naar de huidige netcongestieproblematiek. Het elektriciteitsnet zit vol, maar dat is feitelijk alleen het geval tijdens de vraag- en aanbodpieken; wanneer het verbruik het grootste is en er de meeste groene stroom wordt geïnjecteerd. Hierdoor kunnen op dit moment op verschillende plaatsen in Nederland geen zonneparken of nieuwe bedrijven op de elektriciteitsinfrastructuur worden aangesloten. Het leidt ook tot steeds meer volatiliteit in elektriciteitsprijzen. Tegelijkertijd biedt het kansen als je er bewust mee omgaat, bijvoorbeeld door het aanbieden van flexibiliteit. Dit is een vraagstuk in ontwikkeling.’

Moment, plaats en prijs
Ook in het overwegend fossiele en centrale energiesysteem van nu is flexibiliteit nodig. Die is eenvoudig te bewerkstelligen door het op- en afschakelen van (gas)centrales. Dat kan niet zomaar met de huidige wind- en zonneparken. In een decentraal hernieuwbare-energiesysteem zijn geheel andere oplossingen nodig om voldoende stroom op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen de juiste prijs beschikbaar te maken. Dat is waar Repowered volgens Masselink voor staat. Zo ontwikkelde het bedrijf het Repower Platform. Dat combineert onder andere monitoring van assets zoals zonne-energiesystemen en batterijen, de toegang tot energie- en balanceringsmarkten en slimme algoritmen om zo een maximale businesscase te realiseren.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 2 min. leestijd
De merit order

In Nederland gebeurt de handel in elektriciteit op beurzen, zoals de futures, day ahead-en intraday markten. Biedingen worden op basis…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen 2 min. leestijd
Fossielvrij met sectorkoppeling

We leefden vroeger met afzonderlijke energiesectoren: elektriciteit, koeling, verwarming, vervoer en industrieel verbruik waren aparte entiteiten. Sectorkoppeling is een vernieuwend…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Power Purchase Agreement 2 min. leestijd
SDE++ en zonne-energieinstallaties

Zonne-energie (PV) op land heeft in Nederland een grote opmars gemaakt.  Hoewel het regeringsbeleid de verdere uitbreiding beperkt, speelt PV…

Netcongestie 2 min. leestijd
Rechter: Netbeheerders transparanter over positie in wachtrij

Organisaties die voor gebruik en teruglevering van energie afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet, hebben baat bij duidelijkheid over de aansluitingsmogelijkheden.…

Naar kennisbank