Slim opslaan

Oplossingen Slim opslaan

Je wilt maximaal profiteren van de groene energie die je opwekt. Soms is er veel zon of wind en produceer je meer elektriciteit dan je nodig hebt. Soms is het juist grijs of windstil. Met energieopslag ga je slim en flexibel om met je groene energie. Zo heb je altijd voldoende energie voor handen, verspil je minder, voorkom je netcongestie en verlaag je inkoopkosten.

Flexibel omgaan met energie?

Ontdek de mogelijkheden van slimme energieopslag. Ga in gesprek met één van onze experts.


Onze oplossingen

Grootschalige opslag van duurzame elektriciteit met batterijen en groene waterstof

Vraag en aanbod

We stappen in rap tempo over op groene, lokaal opgewekte energie. Dat vereist innovatieve oplossingen om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Op dagen met veel zon of wind, is er een overschot aan groene energie. Energie die je niet kunt gebruiken en die het stroomnet nauwelijks aankan. Op andere dagen heb je weer een tekort, waardoor je tegen hogere prijzen energie moet inkopen.

Door energie op te slaan, ga je flexibel om met vraag en aanbod van schone energie. Opslag belast het netwerk niet, brengt balans in je energiehuishouding en maakt je groene energiesysteem klaar voor morgen én overmorgen. Er zijn genoeg slimme oplossingen voor opslag. Grootschalige batterijen voor groene elektriciteit, electrolysers voor waterstof en e-boilers voor grootschalige warmte-opslag. Repowered helpt. We regisseren projecten, geven toegang tot energiemarkten, verzorgen de sturing van assets en maken ze ‘smart’. Daarmee krijg je weer de grip op je energiestromen die je gewend was.

Het belang van opslag

Waarom opslag de start is van een duurzamer bedrijf

Maximaal profiteren

Opslag zorgt ervoor dat we samen maximaal profiteren van de duurzaam opgewekte energie. Denk aan een kleinere netaansluiting en een hogere kWh prijs.

Optimaal op elkaar afgesteld

Met opslag stem je vraag en aanbod perfect op elkaar af. Je hebt dus zelf controle op je energievoorziening. Daarnaast ontlast je het stroomnet en voorkom je netcongestie.

Batterij voor elektriciteitsopslag.

Met een batterij bepaal jij wanneer je jouw groene energie gebruikt. Batterijsystemen zijn modulair schaalbaar en nemen relatief weinig ruimte in beslag. Repowered ontwerpt slimme batterijsystemen voor bedrijven, (semi-) overheidsorganisaties, eigenaren van zon- en windinstallaties en netbeheerders.

Met een grootschalige batterij gaat er geen opgewekte energie verloren. En met slim inregelen, verhoog je zelfs de waarde van jouw zonne- of windstroom.
Bevindt jouw bedrijf zich in een curtailmentgebied? Als het netwerk de hoeveelheid zonne-energie niet aankan zorgen wij dat je zonnepark niet uit hoeft, door het energieoverschot op te slaan. En standalone is batterij-opslag een slimme oplossing om piekmomenten op te vangen en netcongestie te voorkomen.

Groene waterstof

Groene stroom kan met een electrolyser worden omzet in groene waterstof. Een duurzame brandstof die een belangrijke bijdrage levert aan de verduurzaming van de industrie en het zware transport.
In die omgevingen kan waterstofproductie ook een rol spelen bij het verminderen van curtailment. Gasgestookte energiecentrales in de Eemshaven bijvoorbeeld, schakelen over op waterstof en leveren zo hun bijdrage aan de flexibiliteit van een schone energievoorziening.

Groene waterstof is eenvoudig te produceren. In essentie slaan we stroom op in gasvorm. Wanneer we op een later moment de waterstof gebruiken, is er geen sprake van CO2 uitstoot. Daarmee maakt groene waterstof zelfs de aanleg van zon- en windinstallaties zonder netaansluiting mogelijk.

Ontdek de mogelijkheden voor het inzetten van batterijen en/of waterstof in de energieketen. Repowered adviseert bij de dimensionering en de inzet van de energieopslag capaciteit op basis van een energiestrategie die we vooraf samen uitwerken. Onze consultants maken simulaties op maat, en we laten daarbij zowel de technische als financiële uitkomsten zien. Met ons Smart Repower ontsluiten we je energie zodat je optimaal van de energiemarkten kunt profiteren. Benieuwd naar jouw kansen? Maak een afspraak voor een kennismaking.

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact