waterstofproject h2hollandia nieuw-buinen

Overschot aan zonne-energie wordt omgezet in groene waterstof

Projecten Waterstofproject H2Hollandia

Het H2 Hollandia-project is een ambitieus initiatief: de productie van groene waterstof door lokaal opgewekte zonnestroom te benutten. Daarvoor is een elektrolysesysteem van maar liefst 5 megawatt in ontwikkeling.
Dit systeem wordt gerealiseerd in Nieuw-Buinen, Drenthe en zal eind 2024 klaar zijn. Op dit moment is de capaciteit van de grootste groene waterstofproductielocatie in Nederland 1.3 MW. H2 Hollandia zal dus ruim een factor 3 (!) meer productiecapaciteit opleveren. 

Meer weten over dit project?

Ga met ons in gesprek.


300.000Zonnepanelen
300.000Kg waterstof per jaar

Waterstofproject H2Hollandia

De ontwikkeling gebeurt in samenwerking met ingenieursbureau Avitec en ontwikkelaar van groene energiesystemen Novar: zij vormen gezamenlijk H2 Hollandia B.V. In Nieuw-Buinen bevindt zich al een grootschalig zonnepark met maar liefst 300.000 geïnstalleerde zonnepanelen. Het zonnepark produceert op gezette tijden teveel groene stroom, die het elektriciteitsnet simpelweg niet kan verwerken. Deze overproductie van duurzame energie kan natuurlijk zinvoller worden ingezet. Daarom is het idee ontstaan om deze stroom om te zetten naar groene waterstof. Door productie van waterstof kan we de energie op een later tijdstip alsnog effectief gebruiken.

Repowered heeft het project- en businesscase management ingericht, technische ondersteuning verleend en het initiële concept ontwikkeld. Novar heeft op dit moment het waterstofsysteem H2Hollandia in ontwikkeling. Het project wordt naar verwachting in Q4 van 2024 opgeleverd.

Waarom een waterstofsysteem?
Waterstof heeft erg veel potentiële energie, per kilo bijvoorbeeld drie keer meer dan diesel. Dit maakt het een interessante energiedrager. Mede hierdoor is ervoor gekozen om met een gedeelte van de zonne-energie die in het aangrenzende zonnepark Vloeivelden Hollandia wordt opgewekt 100% groene waterstof te produceren. 
Door de directe koppeling met het zonnepark wordt het elektriciteitsnet niet belast. Daarnaast zorgt het waterstofsysteem ervoor dat er geen energie verloren gaat. Als het zonnepark te veel energie opwekt op een zonnige dag, kan deze niet leverbare piek gebruikt worden door de overtollige stroom om te zetten in waterstof.
 
Hoe werkt waterstof?
Waterstof is geen energiebron, maar een energiedrager. Een energiebron levert meer energie op dan we erin stoppen, zoals de zon. Een energiedrager gebruikt een energiebron om de energie op een andere manier op te slaan zodat het ergens anders (op een later moment) gebruikt kan worden. Het laatste is dus het geval bij waterstofgas. Je kunt de waterstof vervolgens voor tal van andere functies gebruiken, bijvoorbeeld om vrachtwagens op te laten rijden of voor industriële processen.
 
Hoe wordt waterstof geproduceerd?
Waterstof kan op drie manieren worden geproduceerd. De manier van productie leidt tot grijze, blauwe of groene waterstof.
Grijze waterstof wordt geproduceerd door Steam Methane Reforming (SMR). Dit is het meest voorkomende productieproces. Hierbij wordt aardgas gebruikt om methaan te splitsen in waterstof en CO2.
Het productie proces van blauwe waterstof is gelijk aan grijze, alleen hierbij wordt de geproduceerde CO2 afgevangen en opgeslagen zodat het niet in de atmosfeer terecht komt.
Waterstof productie zonder CO2 uitstoot leidt tot groene waterstof. Door een proces dat we ‘elektrolyse’ noemen, worden watermoleculen gesplitst in waterstof en zuurstof.
 
Groene waterstof door H2Hollandia
H2Hollandia produceert groene waterstof die wordt opgeslagen in opslagcilinders. De waterstof kan vervolgens direct geleverd worden aan verschillende afnemers, zoals bedrijven in het transport of openbaar vervoer. Naast de productie van waterstof levert dit productieproces ook pure zuurstof op. Dit kan weer gebruikt worden voor beluchting van waterzuiveringsinstallaties.

Ons proces

Waar zijn we nu?

1

Ontwerp

2

Vergunning

3

Financiering

4

Bouw

5

In gebruik

De vergunningen zijn geregeld. Momenteel zijn de inkoop- en verkoopcontracten in ontwikkeling, samen met een aanbesteding voor het bouwteam dat de installatie gaat realiseren.
De verwachte operationele startdatum van het systeem is gepland in Q4 2024. 

Over dit project

Ontwikkelsubsidie en DEI+ subsidie
De vergunning voor het realiseren van het waterstofsysteem is verleend. Door de kostbare techniek en de hoge huidige stroomprijzen is het moeilijk om dit project zonder subsidie te realiseren. Daarom is subsidie nodig om H2Hollandia financieel haalbaar te maken.
Momenteel zijn er twee subsidies toegekend. Ten eerste ondersteunt de Provincie Drenthe het project met een ontwikkelsubsidie. Hiermee kan de ontwikkelfase van het project gedeeltelijk gefinancierd worden. Verder heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een investeringssubsidie toegekend aan dit project. Het gaat hier om de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie die zich richt op innovaties op het gebied van waterstof en groene chemie.  

Vervolgstappen voor ontwikkeling
We zitten nu in de contractuele fase. Er is contact met verschillende partijen over de verkoop van de groene waterstof en er staat een tender uit waarop verschillende partijen zich kunnen aanbieden om het systeem te realiseren.
Als de juiste contracten zijn afgesloten kan Novar beginnen met de bouw. Dit is geen tijdsintensief traject, maar we zijn afhankelijk van levertijden van de verschillende onderdelen. Deze kunnen soms erg lang duren.

Hoe draagt dit project bij aan de energietransitie?
Door de 5 MW elektrolyser te plaatsen bij het 115 MWp zonnepark Hollandia Vloeivelden, zal de productie met dit project ongeveer 300.000 kg waterstof per jaar zijn. Hiermee kan de curtailment (uitzetten van het park, wanneer het elektriciteitsnet geen opnamecapaciteit heeft).
Momenteel bestaat vier procent van de totale globale energieconsumptie uit grijze waterstof. Er bestaat dus al een markt voor waterstof, maar op dit moment wordt vooral gebruik gemaakt van grijze waterstof. Zoals eerder toegelicht, komt er CO2 vrij bij deze productie en dit draagt bij aan de klimaatcrisis.

Door met H2Hollandia groene waterstof te produceren, verminderen we de uitstoot van CO2 en dragen we bij aan de oplossing van de klimaatcrisis. Met het Hollandia-project zetten we een belangrijke stap richting duurzame energieproductie en bevorderen we de transitie naar groene waterstof. Het project demonstreert de potentie van groene waterstof als een veelbelovende energiebron voor de toekomst.

Laatst bewerkt op 28 juli 2023

Bekijk ook

Beemdweg_Venray Congestiemanagement Waterstof
HUSA Logistics Veendam zonnedak project Waterstof

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact