Op de grond

Wieringermeer: netcongestie verminderen met waterstof

Projecten Wieringermeer: netcongestie verminderen met waterstof

Wieringermeer is een regio in Noord-Holland met veel glastuinbouw en datacenters. Net als veel andere gebieden in Nederland, hebben ze daar te kampen met netcongestie. Omdat het lang duurt voordat netbeheerder TenneT ter plekke kan uitbreiden, onderzoeken we of waterstof een alternatief of aanvulling kan zijn op de uitbreidingsplannen van TenneT.

Meer weten over dit onderzoek?

Ga met ons in gesprek over dit project.


48600Zonnepanelen
6.850Huishoudens voorzien

We hebben dit innovatieproject in de Wieringermer opgezet in samenwerking met New Energy Coalition, Aliander en Qirion. Binnen de New Energy Coalition werken kennisinstituten, bedrijven en overheden samen aan de versnelling van de energietransitie. Qirion is ontwikkelaar van hoogspanningsinstallaties en Aliander de locale netbeheerder. New Energy Coalition heeft ons de vraag gesteld om waterstof als alternatief of aanvulling voor de uitbreidingsplannen van Tennet te onderzoeken.

Over dit project

Het project heeft als doel netcongestie te verminderen door de inzet van waterstof en draagt zo bij aan de energietransitie. Het legt tevens de basis voor een succesvolle implementatie van waterstof in Wieringermeer, met mogelijkheden voor verdere schaalvergroting en toekomstige toepassingen.

Het project begon met een grondige quickscan. Daarna deden we een haalbaarheidsonderzoek naar de rol en impact van waterstof bij het voorkomen van netcongestie. Op dit moment zitten we in de fase waarin we verschillende financiële scenario’s doorrekenen. Verder ontwikkelen we een plan voor de start van het project en we brengen de financiële impact van het gebruik van waterstof in kaart. Het uiteindelijke doel is om van een kleinschalig pilotproject op te schalen naar een grootschalig ecosysteem dat gebaseerd is op waterstof. Belangrijke stakeholders, waaronder de gemeente Hollands Kroon, provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Agriport A7, ECW en datacenters, zijn vanaf het begin bij het project betrokken. 

Groene stroom voor datacenter

Eén van de resultaten van het project is, dat we hebben uitgezocht hoe het waterstof ecosysteem kan bijdragen aan de energievoorziening van een datacenter. Dit datacenter wil kunnen garanderen dat ze te allen tijde duurzame energie gebruiken. Aangezien zonne- en windenergie niet altijd beschikbaar is, kan waterstof dan een belangrijke rol spelen. Dit onderzoek is een afgeleide van het project. De betrokken partijen krijgen eigenaarschap om de implementatie van waterstof in Wieringermeer mogelijk te maken. Ook daarbij is het doel om congestie te voorkomen.

Beter dan alleen maar koper installeren

Hoe draagt dit project bij aan de energietransitie?

Naast het faciliteren van groene stroom voor datacenters en kassen, draagt het project ook bij aan de versnelling van de energietransitie. Doordat we optimaal gebruikmaken van de bestaande infrastructuur in Nederland, kunnen we uitbreidingen van het elektriciteitsnetwerk aanvullen met alternatieve oplossingen, zoals waterstof. En dat is natuurlijk beter dan alleen maar meer koper installeren. We krijgen zo een sneller een duurzamere en efficiëntere energie-infrastructuur.

Laatst bewerkt op 28 juli 2023

Bekijk ook

HUSA Logistics Veendam zonnedak project Waterstof
Winschoten Smart Energy Hub

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact