van jaarlijks 10 miljoen kuub aarDgas naar waterstof

Haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van een waterstofhub in Bolsward

Projecten Waterstofhub Bolsward

In opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân onderzochten we op welke wijze vier industriële bedrijven te Bolsward – gezamenlijk verantwoordelijk voor een jaarlijks gasverbruik van 10 miljoen kuub – kunnen verduurzamen met lokaal geproduceerde groene waterstof. 

Meer weten over dit onderzoek?

Ga met ons in gesprek over dit project.

Het ‘Bolsward project’

Op zoek naar duurzame alternatieven

De vier industriële bedrijven – UCC Coffee, Rentex, Elis en Hochwald – vormen samen het Bolsward Project. Zij zijn op zoek gegaan naar duurzame alternatieven voor hun aardgasgedreven productie. Wij voerden in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân een haalbaarheidsonderzoek uit. Daaruit is gebleken dat waterstof een zeer geschikte optie is vanwege de specifieke productieprocessen die deze bedrijven hanteren. Er lopen meer ambitieuze projecten in Bolsward, zoals het warmtenet en STOGEF (geothermie), waar dit project mooi bij aansluit. We hebben de haalbaarheid van een waterstof productielocatie in Bolsward onderzocht, waarbij de waterstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare lokale energiebronnen, zoals de windenergie van Windpark Friesland (WPF), aangevuld met regionale zonne-energie.

Systeemconcept en systeemontwerp

Bij deze haalbaarheidsstudie hebben wij ons gericht op het ontwikkelen van een systeemconcept, en op de toetsing van technische en economische haalbaarheid. Dit heeft geresulteerd in een systeemontwerp met randvoorwaarden voor realisatie en een uitgebreid technisch en financieel model. Het project werd uitgevoerd in samenwerking met Ventolines, waarbij zij zich met name richtten op de juridische en organisatorische aspecten. Dankzij deze samenwerking konden we een allesomvattend plan ontwikkelen om de overgang naar waterstof op een robuuste en gecontroleerde wijze te realiseren. 


30.288Zonnepanelen
15.077kWP opgewekt vermogen
3.900Huishoudens voorzien

Volgende stap: realisatie

Draagvlak is belangrijk

We hebben tijdens de studie veel contact gehad met alle betrokken partijen om te zorgen voor een toekomstbestendig project met draagvlak.
Dankzij de veelbelovende resultaten kunnen de bedrijven nu verder met intern onderzoek naar de implementatie van waterstof in hun processen. De volgende stap is het vinden van partijen die het systeem ook daadwerkelijk kunnen ontwikkelen.
Het Bolsward-project vertegenwoordigt een belangrijke mijlpaal op weg naar een duurzame energievoorziening en het verlagen van de CO2-uitstoot van grootverbruikers. Repowered blijft als adviseur betrokken bij de vervolgstappen binnen dit project en we hopen daarmee de ontwikkeling te kunnen blijven ondersteunen

Laatst bewerkt op 28 juli 2023

Bekijk ook

Beemdweg_Venray Congestiemanagement Waterstof
Winschoten Smart Energy Hub

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact