Grip op je verduurzaming

Oplossingen Smart Energy Consultancy

Welkom in de wereld van energieflexibiliteit! In moderne groene systemen komen energiestromen, -dragers en -technieken samen. Daardoor kunnen we ze slim op elkaar afstemmen en flexibel inzetten. Met behulp van algoritmes en een datagedreven strategie. Onze Smart Energy Consultancy geeft je zicht op jouw opties en de haalbaarheid. En we wijzen je de weg bij de realisatie van jouw verduurzaming.

 

Grip op de verduurzaming van je energievoorziening?

Maak kennis met de Smart Energy Consultancy van Repowered.


slim aansturen van flex-assets

Het begint met energieflexibiliteit

Fossiele bronnen gaven ons tot nog toe stabiele en – meestal – betaalbare energie. Datzelfde kan nu ook met hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Dat vraagt alleen wel wat extra flexibiliteit. Dat zit zo. Fossiele bronnen – bijvoorbeeld een gasgestookte centrale – kunnen we harder en zachter zetten naar gelang we energie nodig hebben. Maar zon- en windenergie zijn afhankelijk van het weer en laten zich lastig sturen. Mooi weer met veel wind geeft energie. Op grijze windstille dagen gebeurt er bijna niets.

Onze duurzame energievoorziening zullen we op een andere manier flexibel moeten maken. Anders dan met fossiele bronnen, moeten we flexibele componenten toevoegen. En dat kan met de inzet van individuele flex-assets, zoals batterijen en waterstofinstallaties. Of met een combinatie daarvan in Smart Energy Hubs. Daarvoor is in de eerste plaats intelligentie nodig. Op basis van data kunnen we gecalculeerde beslissingen nemen over de inzet van energiestromen; opwek, inkoop, verbruik, verkoop, opslag en conversie.

In de nieuwe groene energiesystemen matchen we al die stromen op basis van sturing, planning en optimalisatie, maar nu decentraal. Dat kan gelukkig volledig geautomatiseerd. Producenten en gebruikers van duurzame energie krijgen daardoor inzicht en energiezekerheid, en het gemak die ze gewend zijn van fossiele bronnen. Daarnaast kunnen we met flexibiliteit de bestaande netaansluiting beter benutten. Door slimme aansturing op de energiemarkten dragen we bij aan netbalans en ontstaat een nieuw verdienmodel.

snel inzicht in de mogelijkheden

Energy Quickscan

Weten wat er mogelijk is? Dan is onze Energy Quickscan een goede start. We bekijken je huidige energiehuishouding  op basis van de actuele data. Welke energie koop je in, wat produceer je zelf? Wat zijn de bronnen en het gebruik? Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden om flexibiliteit in je systeem te brengen. Met onze simulaties kunnen we visualiseren hoe we jouw systeem toekomstbestendig maken met duurzame alternatieven. 

De Quickscan is een ‘hoog over’ analyse van de opties en geeft antwoord bij vragen als: Je hebt een netaansluiting maar uitbreiden is niet mogelijk. Kunnen we dat met een batterij oplossen? Of; je hebt zonnepanelen, maar terugleveren is moeilijk. Wat is er haalbaar met een batterij of waterstofinstallatie zodat je die zonne-energie op een ander tijdstip wél kunt gebruiken of invoeden? Daarvoor kijken we in capaciteit en in tijd wat de beste oplossing is. Kortom, de Energy Quickscan laat zien hoe we binnen jouw groene energiesysteem smart en duurzaam kunnen maken door inzet van flexibiliteit, zodat je weer controle op je energiestromen hebt.

is het haalbaar?

Energy Feasibility Study

In de Energy Quickscan hebben we ingezoomd op de mogelijkheden voor de inzet van flexibiliteit in je energiesysteem. Kort gezegd: waar liggen je mogelijkheden? Bij de Energy Feasibility Study zetten we een volgende stap: we duiken dan dieper in de technische en economische haalbaarheid van de flexibiliteitsoplossing.

We lichten de de technische componenten in het systeem toe en voegen ze samen tot een systeemconcept. Welke technieken komen hierbij kijken? Hoe werken deze technieken en welke eigenschappen hebben ze? Hoe past dit systeemconcept in het huidige energiesysteem?
Het gaat uiteindelijk ook om geld. Dus, wat zijn de waardestromen; zoals de inkoop en verkoop van energie? Welke investeringen zijn nodig? En welk rendement levert dat op?
In de Energy Feasibility Study creëren we een virtueel systeemconcept met bijpassende financiële analyse. We kunnen zo rustig alle variabelen testen om energetisch en economisch te optimaliseren. Ook deze uitkomsten presenteren we gevisualiseerd. Na de Energy Feasibility Study weet je hoe het optimale systeemconcept er technisch uitziet en welke investeringen en waardestromen hiermee gemoeid zijn.

economische onderbouwing in een model

Energy Business Case

In onze Energy Business Case vertalen we een systeemconcept naar een daadwerkelijke business case. In dit model verwerken we alle technische componenten als specifieke investeringen, gebaseerd op onze praktijkervaring bij verschillende projecten. Daarnaast verwerken we energiestromen zoals inkoop- en verkoopcontracten in het model, op basis van onze marktkennis en ervaring met contractstructuren. Dit alles combineren we met een overzicht van financiële uitgangspunten – zoals financieringslasten, rendementen, indexaties. Daarmee maken we een gedegen en op maat gemaakte Energy Business Case. In deze case kunnen we gevoeligheden toetsen op kritieke parameters – zoals investeringen, rente, efficiency, marktprijzen – voor een toekomstbestendige analyse. En in onze business cases is er altijd ruimte voor een scenario-analyse, waarbij we meerdere technische en economische scenario’s vergelijken.

wegwijzer bij de realisatie

Projectscope & Management

Van A tot Zero

We gaan verder dan plannen maken; we laten zien welke stappen nodig zijn voor de realisatie.

We werken samen met ervaren partners

We kennen de markt en adviseren welke partijen daadkracht hebben.

Plannen moeten ook uitgevoerd

We zien graag resultaten. Daarom geven we inzicht in de stappen die nodig zijn voor de ontwikkeling en de inrichting van je groene energiesysteem. En welke doorlooptijd je kunt verwachten.
Ondersteuning bij de realisatie doen we met partners. We kennen de markt door en door en hebben ervaring met deze projecten. Daarom kunnen we adviseren welke partijen geschikt zijn én de daadkracht hebben om jouw systeem snel en goed te realiseren.
Zo maken we daadwerkelijk impact!.

Van haalbaarheid naar projectscope

Een compleet adviestraject

Energy Quickscan/Feasibility

Weten wat er mogelijk is? Dan is onze Energy Quickscan een goede start. Hiermee kun je zien hoe we binnen jouw groene energiesysteem flexibiliteit toevoegen, zodat je weer controle op je energievoorziening hebt.

Energy Business Case

In ons financiële model inventariseren we alle variabelen en werken we jouw situatie tot in detail uit. Na de Energy Business Case weet je welke investeringen nodig zijn om je energievoorziening met een haalbare, renderende business case te waarborgen.

Projectscope & Management

We zien graag resultaten. Daarom geven we inzicht in de stappen die nodig zijn voor ontwikkeling en inrichting van je groene energiesysteem. En welke doorlooptijd je kunt verwachten. Zo maken we daadwerkelijk impact!

Strategic Energy Consultancy

We kijken graag mee bij bedrijven en – semi – overheidsinstellingen die hun bedrijfs- of beleidsvoering bestand willen maken tegen de grillen van de energiemarkt. Maar natuurlijk vooral wanneer ze gebruik willen maken van de kansen met energieflexibiliteit. Zo adviseerden we bij de inrichting van Smart Energy Hub Ameland. Voor het kenniscentrum van de Waterschappen (STOWA) dachten mee over het slim inzetten van rioolwaterzuiveringsinstallaties als energiebron. En we adviseren ook over congestieoplossingen voor bedrijventerreinen.

We bieden analyse en interpretatie van de ontwikkelingen op de energie- en balanceringsmarkten. Zo herkennen we kansen en uitdagingen binnen het nationale en internationale energiebeleid. Maar ook: Hoe vertaal je die kansen in beleid? Wie neemt regie? Hoe sluiten we aan bij het maatschappelijk belang? Vragen die we samen met partners beantwoorden. We houden ervan om steeds weer de vertaalslag te maken naar praktische toepassingen. Onze kracht zit in de technische analyse en de datagedreven onderbouwing. We komen het best tot ons recht in onze rol als experts op het gebied van energiemodellering, energiemarkten en flexibiliteitsoplossingen. Onze partners geven de kaders aan waarbinnen wij onze kennis kunnen inbrengen. Zo leveren we gezamenlijk onderbouwde strategische advisering.

Iedereen weer controle over zijn energie

Onze adviezen maken je energiehuishouding en de opties voor slimme verduurzaming inzichtelijk.

Kennis die we praktisch toepasbaar maken in kant-en-klare consultancy services, gericht op specifieke toepassingen. En met onze datagestuurde oplossingen garanderen we optimale performance op de energie- en onbalansmarkten.

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact