Waterstof

Energie duurzaam produceren en opslaan. Daar draag je aan bij met groene waterstofproductie. Groene waterstof kun je opslaan in een waterstofbatterij: Een innovatie met vele voordelen. Denk aan oplossingen voor netcongestie, off-grid zon/wind opwekinstallaties en verduurzaming van de industrie en transport.

Waterstoftoepassing bij jou?

We delen graag onze kennis en ervaring. Ga in gesprek met één van onze experts.

Groene waterstofproductie 

Aangejaagd door de energietransitie, is waterstof met een enorme opmars bezig. Groene waterstof wordt geproduceerd door water te splitsen in waterstof en zuurstof. Dit proces heet elektrolyse. In een elektrochemische cel – de elektrolyser – zetten we met behulp van een elektrische lading water om in waterstof en zuurstof. Gebruiken we hiervoor duurzaam geproduceerde elektriciteit – zoals zonne- of windstroom – dan produceren we groene waterstof zonder uitstoot. 

Hoe werkt het?

Energieopslag met waterstof 

De groene waterstof uit de elektrolyser is gemakkelijk op te slaan in een waterstofbatterij. De opgeslagen waterstof kunnen we dan later gebruiken als brandstof. Bijvoorbeeld voor het verduurzamen van zwaar transport en industriële processen. Gasgestookte centrales zoals die in de Eemshaven worden inmiddels omgebouwd en geschikt gemaakt voor waterstof.

Op een later moment kunnen we deze waterstof ook terug omzetten naar elektriciteit. Deze conversie gaat volledig zonder CO2-uitstoot, waardoor het een schone bron blijft. Het voordeel van een waterstofbatterij is dat deze – net als een elektrische batterij – modulair schaalbaar is en goed in te passen in de omgeving. De door zon of wind opgewekte energie, hoeven we dan niet aan het net te leveren: een goede oplossing voor netcongestie dus. 

Het nadeel van elektrolyse is dat het een inefficiënt proces is; er flink wat energieverlies. Daarom is groene waterstof op dit moment vooral aantrekkelijk door gebruik van zonne- en windenergie die anders verloren zou gaan door de beperkte capaciteit van het stroomnet.

Voor industriële toepassingen

Proces zonder CO2-uitstoot

Oplossing voor netcongestie

Project H₂ Hollandia 

In Nieuw-Buinen ligt, met zo’n 288.000 zonnepanelen, zonnepark Hollandia. De eigenaren – Avitec en Novar – hebben we de ambitie om met een deel van deze zonnestroom, groene waterstof te produceren. Hiervoor is een 5MW PEM elektrolyser bij het 115 MWp zonnepark geplaatst. Repowered berekende de dimensionering en het bedrijfsmodel.

Door het plaatsen van de elektrolyser wordt de curtailment van het zonnepark gehalveerd. Curtailment betekent dat de capaciteit van een zonnepark tijdelijk wordt teruggeschroefd. Dit gebeurt op momenten dat er meer aanbod is dan vraag. Dat is natuurlijk onnodig verlies van duurzaam opgewekte energie. Door het plaatsen van een elektrolyser, is de curtailment van het zonnepark nog maar de helft. Jaarlijks wordt de curtailment omgezet naar 300 ton waterstof. Dat komt neer op 10% van de jaarlijkse productie van het waterstofsysteem. 

Innovaties

Duurzaam opslaan

Duurzame energie opslaan met een waterstofbatterij biedt een goede oplossing voor netcongestie. Wil jij meer weten over deze of andere innovaties? Repowered helpt met concrete oplossingen voor jouw energievraagstuk. We adviseren. We regisseren projecten. Bieden toegang tot energiemarkten. En verzorgen slimme sturing van assets.  

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact