Alle thema's

Flexibiliteits-oplossingen

Wij adviseren je over individuele flex-assets, zoals batterijen of waterstofinstallaties, of een combinatie van meerdere, geïntegreerd in Smart Energy Hubs. Door de flexibiliteit te verhogen, krijg je meer grip op jouw energiehuishouding. Slim omgaan met die flexibiliteit, maakt jouw energiesysteem toekomstbestendig. Flexibiliteit van jouw assets draagt bij aan een hoger rendement en een duurzame toekomst. Wij delen graag onze kennis rondom dit thema.


De merit order
Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 2 min. leestijd

De merit order

In Nederland gebeurt de handel in elektriciteit op beurzen, zoals de futures, day ahead-en intraday markten. Biedingen worden op basis van prijs continu gematched, of bijvoorbeeld per uur, zoals op de day-aheadmarkt. Dit gebeurt op basis van de zogenaamde merit order principe, waarbij volgorde van inzet van verschillende energiebronnen wordt bepaald op basis van hun marginale kostprijs. Ook de markten voor reservevermogen maken gebruik van zo’n merit order.


Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen 4 min. leestijd
Fossielvrij met sectorkoppeling

We leefden vroeger met afzonderlijke energiesectoren: elektriciteit, koeling, verwarming, vervoer en industrieel verbruik waren aparte entiteiten. Sectorkoppeling is een vernieuwend…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Power Purchase Agreement 1 min. leestijd
SDE++ en zonne-energieinstallaties

Zonne-energie (PV) op land heeft in Nederland een grote opmars gemaakt.  Hoewel het regeringsbeleid de verdere uitbreiding beperkt, speelt PV…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie 1 min. leestijd
Elektriciteitsmarkten in beeld

Sinds de energiemarkt in Nederland in 1999 is vrijgegeven, wordt de elektriciteitsprijs voor grootverbruikers en de industrie bepaald op openbare…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 5 min. leestijd
De Virtuele Energiecentrale

Met meer hernieuwbare energiebronnen komt ook de behoefte om energie te delen. De virtuele energiecentrale combineert verschillende stroomproductiesystemen en stroomgebruikers,…

Flexibiliteits-oplossingen 2 min. leestijd
SDE++ subsidie hoe werkt dat?

De Nederlandse overheid stimuleert sinds 2011 duurzame energie via een subsidie, bekend als de Stimulatieregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). Deze regeling…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 2 min. leestijd
De onbalansmarkt

De onbalansmarkt in Nederland voor elektriciteit is een cruciaal onderdeel van het energiesysteem, ontworpen om de constante balans tussen vraag…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie 3 min. leestijd
Balanceren van het Nederlandse stroomnet: hoe gebeurt dat?

Het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland wordt steeds onvoorspelbaarder, mede door meer hernieuwbare energiebronnen en wisselend…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Power Purchase Agreement 3 min. leestijd
Wat is een Power Purchase Agreement (PPA)

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een stroomafnameovereenkomst tussen twee partijen; tussen een – groene – elektriciteitsproducent en een afnemer hiervan,…