Flexibiliteits-oplossingen
Flexibiliteits-oplossingen 2 min. leestijd

SDE++ subsidie hoe werkt dat?


De Nederlandse overheid stimuleert sinds 2011 duurzame energie via een subsidie, bekend als de Stimulatieregeling Duurzame Energieproductie (SDE++). Deze regeling werkt met een veiling waarbij verschillende energiebronnen op een technologie-neutrale basis tegen elkaar opbieden om CO2-reductie te bevorderen. De SDE++ biedt zekerheid voor investeringen in gesubsidieerde projecten en flexibele premies die aangepast worden aan de marktprijzen. Daarnaast zijn er per technologie maximale steunpercentages bepaald.

De SDE++ is in Nederland jaarlijks aan verandering onderhevig, dit wordt vooral bepaald door marktontwikkelingen. In andere Europese landen is deze regeling veel statischer. We bespreken daarom de basis van het SDE++ systeem. Uitvoerder is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die als bevoegd overheidsorgaan de subsidies voor 8, 12 of 15 jaar toekent.

Hoofdpunten van de SDE++

1.           Gemeenschappelijke regeling voor alle energiebronnen
2.          De subsidies worden gefaseerd uitgekeerd.
3.          Een maximaal basissubsidierecht voor elke productie-installatie
4.         Een ‘gratis’ financieringscategorie

Voor wie?

Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, gas uit hernieuwbare bronnen en exploitanten van warmtekrachtcentrales die gevoed worden met hernieuwbare energiebronnen kunnen een aanvraag indienen. Een voorbeeld van een marktgestuurde verandering is recentelijk het opnemen van projecten voor ondergrondse CO2 opslag. Het doel van de regeling is immers CO2 reductie. De financiering staat open voor alle bedrijven, particulieren en non-profit organisaties met uitzondering van de overheid.

De financiering

De RvO houdt jaarlijks twee veilingen voor alle energiebronnen. In Nederland worden de voorwaarden dus aangepast aan de marktsituatie maar ook aan de benutting van de subsidies. In deze twee veilingrondes bieden exploitanten op een subsidiebedrag in centen per kilowattuur. Iedere ronde is verdeeld in drie fasen, waarin een vast deel van de totale financiering wordt toegewezen met een maximaal financieringsbedrag per kilowattuur.
Per fase stijgt dit bedrag; in de eerste fase komen de energiebronnen met de laagste elektriciteitsproductiekosten aan bod. De minder rendabele energiebronnen komen in de twee volgende fases terecht, tot aan de bronnen waarvan alleen de exploitatiekosten van de installatie door het subsidiebedrag worden gedekt. Er is ook een zogenaamde vrije categorie waarin deelnemers offertes kunnen indienen tot maximale financieringsbedragen voor hun energiebron. Subsidiepercentages kunnen hier tot een tiende procent per kilowattuur, individueel ingesteld zijn op de business case van de exploitant.

Mechanisme van de regeling

De hoogte van de steun hangt dus af van de energiebron maar het basisprincipe is altijd hetzelfde. De SDE ++ steun compenseert het verschil tussen de werkelijke productiekosten en de marktprijs. Op die manier is duurzame energieopwek mogelijk tegen marktconforme prijzen.Als de elektriciteitsprijs stijgt, daalt het subsidiebedrag – als de elektriciteitsprijs daalt, stijgt het subsidiebedrag. Met de gestegen energieprijzen komt het dus steeds vaker voor dat hernieuwbare energiebronnen geen subsidie meer nodig hebben.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 2 min. leestijd
De merit order

In Nederland gebeurt de handel in elektriciteit op beurzen, zoals de futures, day ahead-en intraday markten. Biedingen worden op basis…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen 2 min. leestijd
Fossielvrij met sectorkoppeling

We leefden vroeger met afzonderlijke energiesectoren: elektriciteit, koeling, verwarming, vervoer en industrieel verbruik waren aparte entiteiten. Sectorkoppeling is een vernieuwend…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Power Purchase Agreement 2 min. leestijd
SDE++ en zonne-energieinstallaties

Zonne-energie (PV) op land heeft in Nederland een grote opmars gemaakt.  Hoewel het regeringsbeleid de verdere uitbreiding beperkt, speelt PV…

Netcongestie 2 min. leestijd
Rechter: Netbeheerders transparanter over positie in wachtrij

Organisaties die voor gebruik en teruglevering van energie afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet, hebben baat bij duidelijkheid over de aansluitingsmogelijkheden.…

Naar kennisbank