Veerkrachtig energiesysteem met een Smart Energy Hub

Vraag en aanbod lokaal afstemmen en flexibele assets slim inzetten, is dé sleutel tot een betrouwbare, duurzame energievoorziening. In gebieden met een flinke energievraag en -productie, kan een Smart Energy Hub uitkomst bieden. Het is een innovatief, veerkrachtig systeem waarbinnen duurzame opwek, opslag en slimme technologie om energie te delen, samen komen. Wij hebben diverse Smart Energy Hubscenario’s uitgewerkt, onder andere voor de gemeente Ameland en de Waterschappen.

Alles weten over Smart Energy Hubs?

Maak een afspraak met één van onze consultants.

Carport Biddinghuizen

Breed toepasbaar

Een Smart Energy Hub is maatwerk

Smart Energy Hubs kunnen een oplossing bieden voor allerlei situaties waar de energievoorziening efficiënter kan door flexibele assets te delen.
Denk aan bedrijventerreinen waar vraagafstemming, opslag en energiedelen een oplossing kan bieden voor netcongestie. Of landelijke gebieden waar de toegang tot het netwerk beperkt is en men de eigen energievoorziening veilig wil stellen. En in industriële omgevingen kunnen we energie-intensieve processen efficiënter en duurzamer te maken.
Overal waar slim koppelen van energiestromen, energiedragers, energietechnieken voordeel oplevert, zullen we Smart Energy Hubs zien verschijnen.

slimme afstemming

De opzet van een Smart Energy Hub

Een Smart Energy Hub biedt veel voordelen. Met zo’n Hub kunnen we duurzame energiebronnen beter integreren in het bestaande elektriciteitsnet. Daardoor verminderen we afhankelijkheid van fossiele bronnen en verminderen we CO2 uitstoot. De aanwezigheid van duurzame energiebronnen die we kunnen aansturen, is cruciaal voor een Smart Energy Hub. Zo kunnen we maximaal gebruikmaken van zon- en windenergie of restwarmte.
Bij de opzet van een Smart Energy Hub brengen we eerst de beschikbare capaciteit in kaart. Hoe hoger de productie, hoe meer energie we kunnen inzetten en verdelen. Overschotten kunnen we dan opslaan in batterijen of converteren naar waterstof voor later gebruik.
Vervolgens inventariseren en analyseren we de energievraag binnen het gebied. Welke mogelijkheden zijn er om overschotten af te stemmen op de vraag? En hoe kunnen we die vraag zo sturen dat we optimaal profiteren van de beschikbare reserves? Zo kun je bedrijven hun processen die niet gebonden zijn aan tijd, op ‘daluren’ laten inplannen. Andere organisaties in het gebied hebben dan meer ruimte.

Bij vraagsturing speelt het bestaande energienetwerk en de infrastructuur een belangrijke rol. Is er een stabiel elektriciteitsnet met voldoende capaciteit? Dan kunnen we slim sturen en is de integratie binnen de hub prima uit te voeren. Helaas is op industrieterreinen en landelijke gebieden netcongestie vaak de realiteit. We gaan dan op zoek naar andere manieren om energie uit te wisselen.

De huidige wet- en regelgeving speelt daarbij een belangrijke rol. Beleidsmaatregelen, vergunningen maar ook subsidies en tariefstructuren kunnen helpen om Smart Energy Hubs als veerkrachtig energiesysteem in te zetten. Wij helpen je op weg in dit vaak ondoorzichtige vakgebied. We kennen de regels maar ook belangrijke stakeholders zoals energiebedrijven, lokale overheden en lokale energie-initiatieven.

repowered in de praktijk

Onze consultants

We adviseerden bij de inrichting van Smart Energy Hub Ameland. Voor het kenniscentrum van de Waterschappen (STOWA) dachten we mee over het slim inzetten van rioolwaterzuiveringsinstallaties als energiebron. En we adviseren ook over congestieoplossingen voor bedrijventerreinen. (lees meer)

We houden ervan om steeds weer de vertaalslag te maken naar praktische toepassingen. Onze kracht zit in de technische analyse en de datagedreven onderbouwing. We komen het best tot ons recht in onze rol als experts op het gebied van energiemodellering, energiemarkten en flexibiliteitsoplossingen.

We hebben dus ervaring met advisering over de inrichting van Smart Energy Hubs en delen one kennis met plezier. Onze consultants vertellen je er meer over.

Service providers

Repowered helpt met het oplossen van uitdagingen in het verduurzamen van je organisatie. We verhogen het rendement op flex-assets en geven weer grip op je energievoorziening. Dit doen wij enerzijds met Smart Energy Consultancy op het thema energieflexibiliteit. Anderzijds door te opereren als service provider. Daarbij zorgen we voor het aansturen, optimaliseren en vermarkten van flexibele energie assets met onze Smart Energy Services.

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact