Waterschappen

RWZI als Smart Energy Hub

Projecten RWZI als Smart Energy Hub

De waterschappen zagen potentie in het optimaliseren van hun energiehuishouding. Repowered heeft in samenwerking met ingenieursbureau Witteveen+Bos onderzocht wat de mogelijkheden zijn om rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) te transformeren tot Smart Energy Hubs. Dit innovatieve concept is concreet uitgewerkt voor de RWZI Harderwijk.

Meer weten over dit project?

Ga met ons in gesprek over dit project.


2636Zonnepanelen

De belangrijkste taken van de waterschappen zijn: de waterstand regelen met bijvoorbeeld gemalen en sluizen; rioolwaterzuivering en het onderhoud van waterkeringen, zoals dijken en duinen. Dit onderzoek richtte zich op de RWZI’s, de rioolwaterzuiveringsinstallaties, in opdracht van het kenniscentrum van de Nederlandse waterschappen(STOWA).

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie is van groot belang voor de volksgezondheid maar ook energie-intensief. Waterschappen bestuderen daarom mogelijkheden om in de eigen energiebehoefte te voorzien. Met energiebesparing, opwek met zonnepanelen en wind. Maar ook door restwarmte die vrijkomt bij het drogen van slib te benutten. Of door het produceren van biogas uit restmateriaal voor warmtekrachtinstallaties. Er zijn dus veel energiestromen en er is dus veel potentie voor het optimaliseren van hun energiehuishouding.

We brachten in kaart hoe je binnen die zuiveringsinstallaties op een slimme manier kunt omgaan met energie-inkoop, -verkoop, opslag en conversie. Vooral door de verschillende energiestromen, energiedragers en energietechnieken binnen één systeem te koppelen tot een Smart Energy Hub. Het doel was om de ontwikkelde concepten binnen de Smart Energy Hub generiek toepasbaar te maken. Het rapport liet uiteindelijk zien hoe RWZI’s als slimme energiesystemen benut kunnen worden. 

industrie menu

RWZI slim inzetten op de energiemarkt

Het domein van een RWZI is in feite een samenspel van verschillende energie-oplossingen. Dat heeft als voordeel dat RWZI’s hun energie zeer flexibel kunnen inzetten. En dat biedt mogelijkheden om RWZI’s op slimme wijze in te zetten op de in lokale energiesystemen en op de energiemarkt.

Over dit onderzoek

Het onderzoek heeft zich gericht op zowel de technische als organisatorische aspecten van het energiesysteem rondom RWZI’s. Daarnaast is gekeken naar het brede maatschappelijke belang van de implementatie van Smart Energy Hubs. Het is niet gebleven bij een uitgebreide rapportage. We hebben de innovatieve concepten ook in de praktijk toegepast. In samenwerking met onze partner Witteveen+Bos, is de specifieke casus voor de RWZI Harderwijk helemaal uitgewerkt.

Het STOWA-project heeft waardevolle inzichten opgeleverd over de transformatie van RWZI’s tot Smart Energy Hubs. Door RWZI’s op een slimme manier in te zetten als energiebron, kunnen we lokale uitwisseling van energie stimuleren en meer energie effectief gebruiken. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de energie-automie van RWZI’s en aan een duurzame toekomst.

Laatst bewerkt op 28 juli 2023

Bekijk ook

Beemdweg_Venray Congestiemanagement Waterstof
HUSA Logistics Veendam zonnedak project Waterstof

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact