Innovatief rapport over grootschalige batterijopslag voor gemeente Groningen 

Projecten Grootschalige batterijopslag Groningen

Grootschalige batterijopslag zit in de lift. Bij de gemeente Groningen merken ze dat aan het aantal aanvragen van initiatiefnemers. Het formuleren van richtlijnen voor het beleid is dan belangrijk. Wij hebben een een rapport opgesteld met beleidsmatige kaders. Daarnaast geven we ondersteuning bij de uitwerking van technische, maatschappelijke, financiële, juridische en ruimtelijke randvoorwaarden.

Meer weten over richtlijnen voor grootschalige batterijopslag?

Ga met ons in gesprek.


2636Zonnepanelen
305Huishoudens voorzien

Batterijopslag houdt het net flexibel

Grootschalige batterijopslag wordt mede belangrijk om de benodigde flexibiliteit te leveren aan het energiesysteem. Op piekmomenten kunnen we wind- of zonne-energie opslaan om deze tijdens daluren in te voeden op het stroomnet. Lokale overheden zien daar het nut ook van in. Maar door de het innovatieve karakter van dergelijke initiatieven, ontbreekt het hen aan de benodigde ervaring voor de beoordeling van aanvragen.

In het oude centrale energiesysteem zorgde de flexibiliteit van fossiele elektriciteitsopwekking ervoor dat de productie kon worden aangepast aan de vraag. Met de uitfasering van fossiele energie verdwijnt deze flexibiliteit. Hernieuwbare energiebronnen zijn afhankelijk van de elementen. Op dagen met veel zon en wind is er veel energie. Op windstille druilerige dagen gebeurt er niets. Er is dus extra flexibiliteit nodig om het systeem in balans te houden.

Maatschappelijk belang van grootschalige batterijopslag 

Aan de vraagzijde hebben we te maken met productie- & consumptiepieken. Als er geen flexibiliteit is om hierop in te spelen hebben we te maken met netcongestie; het net loopt vol en kan alle energiestromen niet meer verwerken. Zonder voldoende flexibiliteit kunnen verschillende maatschappelijke belangen dus in het gedrang komen.

Netcongestie belemmert de groei van bedrijven en beperkt de vestigingsmogelijkheden voor nieuwe bedrijven. Dit brengt de economische ontwikkeling in gevaar. Vooralsnog lijkt capaciteitstekort geen invloed te hebben op de woningbouw. Maar ook dat zou in de toekomst in gevaar kunnen komen als het aansluiten van maatschappelijke voorzieningen – zoals supermarkten, zwembaden of scholen – op het elektriciteitsnet een probleem wordt.

Maar ook de continuïteit van duurzame energieprojecten kan in gevaar komen door congestie van het net. Op plekken waar het net overbelast is, kunnen we geen nieuwe zonne- of windparken aansluiten. En dat leidt weer tot stagnatie in de energietransitie.  

Batterij zonnepark Bontepolder

Oplossing bij congestie

Grootschalige batterijopslag kan mede een oplossing bieden bij congestie.
De opgeslagen elektriciteit in batterijen kunnen we vrijgeven tijdens piekmomenten van energieverbruik. Hierdoor kan het gat tussen vraag en aanbod worden opgevuld, zonder centrales in te zetten die op fossiele brandstoffen draaien.
Vooralsnog hebben we zowel fossiele brandstoffen als batterijcapaciteit nodig om het risico op stroomuitval te beperken en de betrouwbaarheid van het net te bewaken

Uniek rapport

Waarom?
Het rapport is voor ons uniek omdat Repowered zich doorgaans richt op technische analyses, energieconcepten en ontwerpen. In dit geval ging het om de uitwerking van een beleidsmatige aanpak. Dit maakte het een uitdagend proces, maar het heeft ons ook veel geleerd. Niet alleen de Gemeente Groningen, maar ook vele andere lokale overheden hebben grote interesse getoond in ons rapport. Het lijkt erop dat zij dezelfde problemen ervaren met de toenemende hoeveelheid aanvragen voor grootschalige batterij-opslag. Daarom is het des te waardevoller dat wij – in samenwerking met APPM consultants – de kans hebben gekregen om beleidsondersteuning te bieden die van waarde kan zijn voor vele overheden.

Bijdrage aan de duurzame ontwikkeling van de provincie Groningen
Ons rapport zal naar verwachting een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van duurzame energie in de provincie Groningen. Het biedt lokale overheden een basis om initiatieven op het gebied van grootschalige batterijopslag te beoordelen en te ondersteunen. Hierdoor kunnen ze een cruciale rol spelen bij het realiseren van een flexibel en veerkrachtig energiesysteem.
Bij Repowered zijn we trots dat we hebben kunnen bijdragen aan deze belangrijke stap richting een duurzame en energieke toekomst voor Groningen en daarbuiten. 

Laatst bewerkt op 28 juli 2023

Bekijk ook

Beemdweg_Venray Congestiemanagement Waterstof
HUSA Logistics Veendam zonnedak project Waterstof
Winschoten Smart Energy Hub

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact