Energiemarkten
Energiemarkten 1 min. leestijd

SDE++ en zonne-energieinstallaties


Zonne-energie (PV) op land heeft in Nederland een grote opmars gemaakt.  Hoewel het regeringsbeleid de verdere uitbreiding beperkt, speelt PV als energiebron nog een hoofdrol in het gesubsidieerd vermogen. PV installaties komen onder voorwaarden nog in aanmerking voor subsidie, één van die voorwaarden is dat moet worden voldaan aan de prioriteitsstelling volgens de zonneladder en dat bij nieuwe projecten een batterij geplaatst wordt

Om voor de SDE++ subsidie in aanmerking te komen, moeten zonne-installaties een geïnstalleerd elektrisch vermogen van meer dan 15 kWp hebben en een verbruikersaansluiting met een hoog vermogen.

Categorieën in de SDE++

In SDE++ kunnen exploitanten binnen twee subsidies aanvragen:

  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp
  • Zon-PV met een piekvermogen ≥ 1 MWp

Beide moeten een aansluiting voor grootstroomverbruikers met minstens 3 x 80 A hebben. 

De kosten van zo’n hoogvermogen verbinding zijn aanzienlijk, tot wel enkele tonnen euro per aansluiting. Er moet dan ook een netaansluiting met een bindende aansluitdatum zijn overeengekomen met de netbeheerder voorafgaand aan de subsidieaanvraag. 

Vanaf 500 kWp: haalbaarheidsstudie

Bij een overschrijding van 500 kWp van een geplande PV-installatie moet de exploitant een haalbaarheidsstudie overleggen. De haalbaarheidsstudie moet in ieder geval een beschrijving van het eigen vermogen bevatten. Meer informatie over de haalbaarheidsstudie is te vinden op: https://mijn.rvo.nl/sde

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 1 min. leestijd
De merit order

In Nederland gebeurt de handel in elektriciteit op beurzen, zoals de futures, day ahead-en intraday markten. Biedingen worden op basis…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen 1 min. leestijd
Fossielvrij met sectorkoppeling

We leefden vroeger met afzonderlijke energiesectoren: elektriciteit, koeling, verwarming, vervoer en industrieel verbruik waren aparte entiteiten. Sectorkoppeling is een vernieuwend…

Netcongestie 1 min. leestijd
Rechter: Netbeheerders transparanter over positie in wachtrij

Organisaties die voor gebruik en teruglevering van energie afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet, hebben baat bij duidelijkheid over de aansluitingsmogelijkheden.…

Energiemarkten 1 min. leestijd
Europa kiest voor een markt waarin alleen geproduceerde energie beloond wordt, en dat is positief.

Sinds de elektriciteitsmarkten vrij zijn gegeven, is de zogeheten energy-only-markt voorop gaan lopen. In dit model krijgen producenten alleen betaald…

Naar kennisbank