Energiemarkten
Energiemarkten 3 min. leestijd

Wat is een Power Purchase Agreement (PPA)


Een Power Purchase Agreement (PPA) is een stroomafnameovereenkomst tussen twee partijen; tussen een – groene – elektriciteitsproducent en een afnemer hiervan, zoals een elektriciteitsverbruiker of -handelaar. Een PPA omvat alle voorwaarden voor deze overeenkomst. Denk aan de hoeveelheid te leveren elektriciteit, de onderhandelde prijs, wie welke risico’s draagt, de vereiste boekhouding en de boetes indien het contract niet nageleefd wordt. Aangezien het een bilaterale overeenkomst is, kan een PPA aangepast worden naar de wensen van de betrokken partijen. Daardoor kan het leveringscontract vele vormen aannemen. Via een PPA kun je elektriciteit direct of virtueel leveren. Daarover later meer.

Doorgaans is een PPA een overeenkomst van lange duur, zoals tien of vijftien jaar. Dat neemt het risico op schommelingen op de elektriciteitsmarkten – gedeeltelijk – weg. En dat is vooral wenselijk is voor grote, met schulden gefinancierde, projecten. PPA’s worden ook afgesloten bij voortzetting van de exploitatie van installaties voor hernieuwbare energie, wanneer ze niet langer subsidies ontvangen.  

Binnen Nederland is een groei in het aantal PPA’s zichtbaar. Voorbeelden hiervan zijn NS en KPN. Die hebben afnameovereenkomsten afgesloten voor de levering van groene stroom voor hun activiteiten. Maar ook energiecoöperaties en energieproducenten sluiten PPA’s af.

Waarom een PPA afsluiten?

Afhankelijk van regelgeving en de energiemarkt kunnen zich verschillende situaties voordoen waarin PPA’s een voordelige en stabiele vorm van energietoevoer of -afname zijn. Ben je ontwikkelaar of eigenaar van een PV-installatie of windpark? Dan heb je een partij nodig die de opgewekte stroom afneemt. Of ben je een grootverbruiker die graag groene stroom geleverd krijgt tegen een interessant tarief? Dan kun je ervoor kiezen om een overeenkomst te sluiten met een producent van hernieuwbare energie. Al dan niet met een tussenpartij die processen zoals programmaverantwoordelijkheid op zich neemt.

Wanneer een project gefinancierd is, zal de betrokken financiële instelling in de regel verlangen dat er een PPA met een kredietwaardige afnemer wordt afgesloten. Afhankelijk van de grootte van het park en de looptijd van de SDE+ subsidie, zal zij bepaalde voorwaarden opleggen aan de afspraken over de risico’s en de duur van de PPA. Voor projecten die door de eigenaar zelf gefinancierd worden, is er volledige vrijheid om de afnameovereenkomst af te stemmen op wensen van beide partijen.

Soorten PPA’s

De grote verscheidenheid aan contractuele regelingen maakt het moeilijk om de soorten PPA’s goed te duiden. De meest gangbare stroomafnamecontracten kunnen we in twee groepen verdelen. Enerzijds maken we onderscheid op basis van de afnemer van de opgewekte stroom (corporate versus merchant). Anderzijds kunnen we indelen op de vraag of de stroom fysiek of virtueel geleverd wordt (physical versus virtual).

Wie koopt de stroom?

Exploitanten van installaties voor hernieuwbare energie sluiten PPA’s af, met een (groot-)verbruiker – de zogenaamde Corporate PPA – of met een elektriciteitshandelaar die de geproduceerde elektriciteit op zijn beurt doorverkoopt – de Merchant PPA”. Dat kan ook een specifieke elektriciteitsverbruiker zijn. Daardoor wordt het contract weer een “Corporate PPA” wordt. Het is ook mogelijk om de stroom op de elektriciteitsbeurs te vehandelen.

De Corporate PPA is internationaal aan een opmars bezig. Bedrijven zoals Google en Apple voorzien hun datacenters graag op deze manier van groene stroom. Logisch want het garandeert hen van stabiele en dus berekenbare elektriciteitsprijzen. En het is goed voor hun ecologisch en innovatief imago. In Nederland is het nog even wachten op een doorbraak: de meeste parken zijn op zoek naar een afnemer voor 10 tot 15 jaar (de duur van de SDE+ subsidie). Dat is voor een bedrijf een erg lang inkoopcontract . Toch kan men verwachten dat het aantal corporate PPA’s de komende jaren zal groeien dankzij de stijgende interesse bij bedrijven voor in eigen land opgewekte groene stroom.

Deel artikel

Lees verder

Naar kennisbank
Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 3 min. leestijd
De merit order

In Nederland gebeurt de handel in elektriciteit op beurzen, zoals de futures, day ahead-en intraday markten. Biedingen worden op basis…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen 3 min. leestijd
Fossielvrij met sectorkoppeling

We leefden vroeger met afzonderlijke energiesectoren: elektriciteit, koeling, verwarming, vervoer en industrieel verbruik waren aparte entiteiten. Sectorkoppeling is een vernieuwend…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Power Purchase Agreement 3 min. leestijd
SDE++ en zonne-energieinstallaties

Zonne-energie (PV) op land heeft in Nederland een grote opmars gemaakt.  Hoewel het regeringsbeleid de verdere uitbreiding beperkt, speelt PV…

Netcongestie 3 min. leestijd
Rechter: Netbeheerders transparanter over positie in wachtrij

Organisaties die voor gebruik en teruglevering van energie afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet, hebben baat bij duidelijkheid over de aansluitingsmogelijkheden.…

Naar kennisbank