SLIM CURTAILEN VAN ZONNEPARKEN

Met Energie van Ons naar slim energieverbruik

Projecten Met Energie VanOns naar slim energieverbruik

Energie VanOns, maakt als coöperatieve energieleverancier, lokale energieopwekking en -levering mogelijk. Repowered levert hen de expertise op het gebied van slim energiegebruik en optimalisatie van de opwek. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het curtailen van zonneparken. Daarmee beheren we tijdelijke overschotten aan zonne-energie en creëren we extra waardestromen voor de coöperaties en hun klanten.

Meer weten over dit project?

Ga met ons in gesprek.


Repowered en Energie Van Ons bundelen hun krachten om de uitdagingen van de energietransitie aan te pakken. Eén daarvan is het probleem dat er bij tijd en wijle overschotten aan zonne-energie zijn met de bijhorende negatieve prijzen. Om dit probleem aan te pakken werd Repowered gevraagd om hulp bij het curtailen van de zonneparken van energiecoöperaties die bij Energie van Ons zijn aangesloten. Curtailment is het tijdelijk afschakelen van een park tegen een vergoeding van de netbeheerder. Repowered heeft samen met Energie VanOns zonneparken geïdentificeerd waarmee dit kan en het curtailmentproces ingeregeld om het aansturen van de parken mogelijk te maken.

De samenwerking tussen Repowered en Energie VanOns loopt nu al een jaar en is succesvol gebleken. Momenteel passen we curtailment toe bij drie zonneparken, maar er zijn plannen om dit uit te breiden naar meer. Samen met Energie VanOns zorgen we ervoor dat meer coöperatieve zonneparken kunnen profiteren van de voordelen van curtailment.

Voordelen van curtailment

Curtailment – tijdelijk afschakelen – verhoogt de waarde van zonneparken en draagt bij aan een betere benutting van de elektriciteitsinfrastructuur. Met name door netcongestie te vermijden.
Er is een groeiende trend van decentrale, lokale initiatieven voor energieopwek, zoals energiecoöperaties. We bieden hen praktische ondersteuning en optimaliseren de lokale energie-inzet.
Zo maken we slim gebruik van energie bereikbaar voor coöperaties én we helpen ze om extra waarde te creëren.

Het project met Energie VanOns draagt bij aan het voorkomen van netcongestie en het efficiënter benutten van de energie-infrastructuur. Door zonneparken af en toe te curtailen, wordt het mogelijk om meer parken aan te sluiten op het elektriciteitsnet. En we creëren we meer ruimte voor duurzame energieopwekking. Het bevorderen van slim energiegebruik en het optimaliseren van zonneparken zijn cruciale stappen voor een duurzame energietransitie.

Jaap Hoeksema van Energie VanOns deelt zijn visie op de samenwerking: “Ik zie een grote rol weggelegd voor Repowered wat betreft hun kennis. Ik geloof dat de coöperatieve wereld behoefte heeft aan professionals met flexibele energiediensten van hoge kwaliteit.”

Met de gezamenlijke inspanningen van Repowered en Energie VanOns zetten we belangrijke stappen voor een duurzame energievoorziening. De samenwerking stelt coöperaties in staat om lokale energie slimmer in te zetten en te profiteren van de voordelen van curtailment.

Repowered Repowered
“Ik zie een grote rol weggelegd voor Repowered wat betreft hun kennis. Ik geloof dat de coöperatieve wereld behoefte heeft aan professionals met flexibele energiediensten van hoge kwaliteit.”
Jaap Hoeksema, directeur Energie VanOns
Repowered Repowered

Laatst bewerkt op 28 juli 2023

Bekijk ook

Beemdweg_Venray Congestiemanagement Waterstof
HUSA Logistics Veendam zonnedak project Waterstof

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact