Slimme inzet van assets voor extra rendement én een gebalanceerd stroomnet

Sectoren Ontwikkelaars

Als ontwikkelaar van een groen energieproject ga je voor én langdurige financieel rendement én duurzame impact op de wereld. Dat staat of valt met kunnen leveren aan het stroomnet. Energieopslag met batterijen of waterstof staat daarom hoog op de agenda. Net als meedoen op de energie- en onbalansmarkten. Wij helpen met feasibility onderzoek en slimme inzet van je flex-assets.

Jouw portfolio energy future-proof?

Ga in gesprek met één van onze experts.

PLan adviesgesprek in

Onze oplossingen

Repowered helpt ontwikkelaars van energiesystemen aan netinpassing én extra rendement

Jouw uitdaging

Ontwikkeling van groene energiesystemen gaat al lang niet meer alleen over opwek. Zo heeft de Nederlandse overheid onlangs de plaatsing van batterijopslag verplicht gesteld voor ieder nieuw te ontwikkelen zonnepark. Het integreren van flex assets in het elektriciteitsnet is een uitdaging op zich. Voldoende kennis van slimme netwerken en technologie voor energieopslag is daarbij essentieel.

Langdurig, stabiel rendement is de basis voor de ontwikkeling van ieder duurzaam energiesysteem. Daar tegenover staat de realiteit van netcongestie en fluctuaties in de energieprijzen. De oplossingen zijn er. Met een open blik voor de markt en nieuwe technologie vind je die. Wij helpen daarbij.


repowered in de praktijk

Quickscan & Feasibility

Weten wat er mogelijk is? Dan is onze Energy Quickscan een goede start. We bekijken je huidige energietromen op basis van de actuele data. Vervolgens onderzoeken we de mogelijkheden om flexibiliteit in je systeem te brengen. Met onze simulaties kunnen we visualiseren hoe we het rendement in jouw syste(e)m(en) toekomstbestendig maken.

Bij de Energy Feasibility Study zetten we een volgende stap: we duiken dan dieper in de technische en economische haalbaarheid van de flexibiliteitsoplossing. We lichten de de technische componenten in het systeem toe en voegen ze samen tot een systeemconcept. Welke technieken komen hierbij kijken? Hoe werken deze technieken en welke eigenschappen hebben ze? Hoe past dit systeemconcept in het huidige energiesysteem?

Uiteindelijk gaat het om rendement. Dus, wat zijn de waardestromen; zoals de inkoop en verkoop van energie? Welke investeringen zijn nodig? En wat levert dat op? In de Energy Feasibility Study creëren we een virtueel systeemconcept met bijpassende financiële analyse. We kunnen zo rustig alle variabelen testen om energetisch en economisch te optimaliseren. Na de Energy Feasibility Study weet je hoe het optimale systeemconcept er technisch uitziet en welke investeringen en waardestromen hiermee gemoeid zijn.

De trends in de duurzame energie

De beweging bij ontwikkeling gaat naar flexibele inzet van assets

Duurzaam rendement

Het belang van duurzaam beleggen wordt steeds groter. Repowerd dat als geen ander. Wij zorgen ervoor dat je optimaal rendement behaalt.

Meedoen op de energiemarkten

Inzet van je assets op de energie- en onbalansmarkten kan het rendement flink verbeteren. Repowered regelt dit voor jou.

onze smart energy services

Aansluiten, optimaliseren en handelen, volautomatisch

We sluiten je installaties aan, we optimaliseren energiestromen en we geven toegang tot de energie- en onbalansmarkten. Op de energiemarkten fluctueren de prijzen per uur. De onbalansmarkten bieden een vergoeding voor het leveren of afnemen van vermogen, zodat ons elektriciteitsnet in balans blijft. 

In die wereld laten we jouw groene energiesystemen floreren. Met dynamische – PPA – contracten en met ons Repower platform zorgen we voor een volledig geautomatiseerde inzet en houden we je energieleveranties overzichtelijk.

Écht stappen maken naar 100% duurzame energievoorziening?

Jouw energietransitie begint met een kennismaking. Plan direct een gesprek in of neem contact met ons op.

Neem contact op

Vragen? Bel of mail ons.

Contact