Alle thema's

Netcongestie


De merit order
Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 2 min. leestijd

De merit order

In Nederland gebeurt de handel in elektriciteit op beurzen, zoals de futures, day ahead-en intraday markten. Biedingen worden op basis van prijs continu gematched, of bijvoorbeeld per uur, zoals op de day-aheadmarkt. Dit gebeurt op basis van de zogenaamde merit order principe, waarbij volgorde van inzet van verschillende energiebronnen wordt bepaald op basis van hun marginale kostprijs. Ook de markten voor reservevermogen maken gebruik van zo’n merit order.


Netcongestie 3 min. leestijd
Rechter: Netbeheerders transparanter over positie in wachtrij

Organisaties die voor gebruik en teruglevering van energie afhankelijk zijn van het elektriciteitsnet, hebben baat bij duidelijkheid over de aansluitingsmogelijkheden.…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie 1 min. leestijd
Elektriciteitsmarkten in beeld

Sinds de energiemarkt in Nederland in 1999 is vrijgegeven, wordt de elektriciteitsprijs voor grootverbruikers en de industrie bepaald op openbare…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 5 min. leestijd
De Virtuele Energiecentrale

Met meer hernieuwbare energiebronnen komt ook de behoefte om energie te delen. De virtuele energiecentrale combineert verschillende stroomproductiesystemen en stroomgebruikers,…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 2 min. leestijd
De onbalansmarkt

De onbalansmarkt in Nederland voor elektriciteit is een cruciaal onderdeel van het energiesysteem, ontworpen om de constante balans tussen vraag…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie 3 min. leestijd
Balanceren van het Nederlandse stroomnet: hoe gebeurt dat?

Het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland wordt steeds onvoorspelbaarder, mede door meer hernieuwbare energiebronnen en wisselend…