Alle thema's

Power Purchase Agreement

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een contract tussen een energieproducent en een afnemer. Doorgaans een bedrijf of organisatie. Het stelt de afnemer in staat om vooraf een vastgestelde hoeveelheid elektriciteit tegen een overeengekomen prijs te kopen, vaak voor een langdurige periode. PPA's bevorderen de ontwikkeling van duurzame energieprojecten door stabiliteit en inkomsten voor producenten te waarborgen en groene energie aan afnemers te leveren. Lees hier meer over de verschillende soorten PPA's.


De merit order
Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 2 min. leestijd

De merit order

In Nederland gebeurt de handel in elektriciteit op beurzen, zoals de futures, day ahead-en intraday markten. Biedingen worden op basis van prijs continu gematched, of bijvoorbeeld per uur, zoals op de day-aheadmarkt. Dit gebeurt op basis van de zogenaamde merit order principe, waarbij volgorde van inzet van verschillende energiebronnen wordt bepaald op basis van hun marginale kostprijs. Ook de markten voor reservevermogen maken gebruik van zo’n merit order.


Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Power Purchase Agreement 1 min. leestijd
SDE++ en zonne-energieinstallaties

Zonne-energie (PV) op land heeft in Nederland een grote opmars gemaakt.  Hoewel het regeringsbeleid de verdere uitbreiding beperkt, speelt PV…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 5 min. leestijd
De Virtuele Energiecentrale

Met meer hernieuwbare energiebronnen komt ook de behoefte om energie te delen. De virtuele energiecentrale combineert verschillende stroomproductiesystemen en stroomgebruikers,…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Netcongestie Power Purchase Agreement 2 min. leestijd
De onbalansmarkt

De onbalansmarkt in Nederland voor elektriciteit is een cruciaal onderdeel van het energiesysteem, ontworpen om de constante balans tussen vraag…

Energiemarkten Flexibiliteits-oplossingen Power Purchase Agreement 3 min. leestijd
Wat is een Power Purchase Agreement (PPA)

Een Power Purchase Agreement (PPA) is een stroomafnameovereenkomst tussen twee partijen; tussen een – groene – elektriciteitsproducent en een afnemer hiervan,…